Läkemedel på resan

Det är bra att veta vilka regler som gäller om du bor i Sverige och behöver ta med läkemedel när du ska resa utomlands. Detsamma gäller om du kommer till Sverige med läkemedel som du har köpt utomlands.

Du måste alltid kunna visa att ett receptbelagt läkemedel är för eget bruk och för att behandla din sjukdom. Det kan du göra genom att ha med dig en lista på dina recept eller ett läkarintyg, gärna på engelska. Du kan också visa att läkemedlet är ditt genom att det har en apoteksetikett med ditt namn på. Du kan få en lista på dina recept utskriven på ett apotek.

Informationen är hämtad från 1177.se

Läs mer på 1177.se