Frågor och svar

  • Många frågar vad det är för ålder på våra resenärer. Störst andel resenärer är födda på 50-, 60- och 70-talet. Men vi har också många resenärer födda på 80- och 40-talet. Det är oftast fler kvinnor än män. Ålders- och könsfördelningen skiljer sig lite beroende på vilken typ av resa det är, generellt kan man säga att aktivitetsresor har lite lägre medelålder medan longstayresor har lite högre snittålder.