Guider och färdledare

På Singelresor har vi bestämt oss för att alltid använda oss av inhemska, certifierade guider som bor och lever i landet vi besöker. Vi anser att man som resenär på detta sätt kommer närmre landet och kulturen och får en djupare inblick i hur det är att leva i landet än när man skickar med en guide/reseledare från Sverige. I vissa länder bor svensktalande guider och då använder vi oss i första hand av dessa men annars är det engelsktalande guider på våra resor. Detta är även en del i vår strävan efter att så mycket pengar som möjligt från resan skall stanna i landet vi besöker för att bidra till arbetstillfällen och intäkter för landet.

De inhemska guiderna är även färdledare och ansvariga för resan. I vissa fall när vi under resans gång flyger mellan olika orter finns även en lokal färdledare med på resan utöver de lokala guiderna på respektive ort.
På vissa resor följer någon av oss på Singelresor med som en svensktalande representant. Representantens roll är att hålla ihop gruppen samt att ha kontakt med hotell, guider, chaufförer, lokala samarbetspartners och vårt kontor i Sverige. Representanten är inte guide på resan. Detta är även för oss på Singelresor en bra möjlighet att träffa er resenärer samt våra samarbetspartners och guider på plats. Kostnaden för representanten belastar inte den specifika resan. Vad som gäller för respektive resa finns alltid med i resebeskrivningen. Resenärerna får med resehandlingarna även ett nödnummer till vår lokala samarbetspartner på plats och till eventuell färdledare.

Med Singelresor reser man småskaligt med mindre grupper på ca 15-20 resenärer. På så sätt har man chans att lära känna sina reskamrater och det blir en smidigare och mer personlig resa.