Klimatkompensation

För att kompensera för de koldioxidutsläpp som flyget orsakar kan du lämna bidrag till miljöprojekt i olika länder som bidrar till minskade utsläpp.

Besök Klimatkompensera.se på https://klimatkompensera.se/produkt/klimatkompensera/ och bidra till att minska motsvarande mängd klimatutsläpp som flygresan skapar.