Coronaviruset (COVID-19)

UD avråder från resor till alla världens länder. Avrådan gäller till och med 15 juli, varefter en ny bedömning kommer att göras. Vi följer de rekommendationer som UD, Utrikesdepartementet ger. Vi håller oss även uppdaterade på informationen från Folkhälsomyndigheten och European Centre for Disease Prevention and Control.

Vi går alltid på UD:s rekommendationer, om de avråder från resa till ett land eller region dit vår resa ska gå, så ställer vi in berörd resa. Vi kan även välja att ställa in en resa trots att UD inte avråder från att resa till den regionen. Orsaken kan t.ex. vara att vi anser att det finns risk för att vårt program inte kan genomföras som planerat. Vi har i dagsläget ställt in alla resor fram till och med 15 juli 2020. Våra resenärer erbjuds att omboka till en senare resa eller få pengarna tillbaka.

Preliminärboka en resa:

På grund av osäkerheten med Coronaviruset så erbjuder vi dig nu att preliminärboka en plats på våra resor. Det innebär att du gör en bokning och har en plats reserverad men att vi avvaktar med att fakturera dig. Hur nära resan vi behöver en slutgiltig bekräftelse skiljer sig mellan våra olika resor och utvecklingen med Coronaviruset. Anmälan är inte bindande och vi kontaktar dig innan vi fakturerar dig. Observera att detta gäller alla våra resor just nu.