Singelresor stödjer

Singelresor stöder ett privat barnhem i Kathmandu i Nepal. Tillsammans med vår samarbetspartner i Nepal och en privatperson i Norge finansierar vi hyra, mat och driftskostnader för barnhemmet. På barnhemmet bor ca 18 barn både pojkar och flickor, mellan 8 – 16 år och alla går i skolan.
Under våra Singelresor till Nepal gör vi, om önskan finns, ett besök på barnhemmet.